Valmistus

Olemme sitoutuneet lisäämään kaikkien toimintaamme liittyvien ihmisten hyvinvointia ja kohtelemaan heitä kunnioittavasti. Läpinäkyvyys, luottamus, rehellisyys sekä oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu ovat niitä arvoja, joita haluamme edistää koko toimitusketjussa.

Olemme olleet mukana Amfori BSCI -verkostossa jo yli 10 vuotta, joskin tiedostamme hyvin, ettei se ratkaise kaikkia toimitusketjuun liittyviä haasteita. Olemme aidosti kiinnostuneita niiden ihmisten hyvinvoinnista, jotka valmistavat tuotteitamme tehtailla.

Pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, jolloin voimme yhdessä kehittää toimintaa ja siten edistää vastuullista tuotantoa sekä varmistaa tuotteidemme korkean laadun. Vierailemme yhteistyökumppaneidemme luona säännöllisesti ja painotamme yhteistyössämme vastuullisuutta ja avoimuutta. Monet toimittajistamme ovat pienempiä perheyrityksiä.

Arvioimme tavarantoimittajia aina kokonaisuutena. Alihankkijoiden valintaan vaikuttaa monet tekijät, kuten esimerkiksi tekninen kyvykkyys, yrityksen koko suhteessa Nanso Groupiin, tuoteturvallisuus, hinta, tehtaan sijainti sekä halukkuus vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen. Kaikkien kriteerien tulee olla hyväksyttävällä tasolla. 

Uskomme, että myös omilla ostokäytännöillä pystymme merkittävästi vaikuttamaan toimialalla tyypillisiin hinta- ja aikataulupaineiden aiheuttamiin riskeihin. Pyrimme antamaan kumppaneillemme riittävästi aikaa tuottaa tuotteet, emme valitse toimittajaa pelkästään hinnan perusteella, emmekä koskaan kilpailuta toimittajia huutokaupalla, jotta toimittajillemme ei syntyisi painetta laiminlyödä ympäristöä ja/tai työntekijöitään hinta- tai aikataulupaineessa. 

Uskomme laadukkaiden vaatteiden tuottamiseen turvallisissa ja reiluissa olosuhteissa kaikissa eri työvaiheissa. Tuotteidemme laadun ja kestävyyden suhteen on myös asetettu vaatimuksia, jotka jokaisen tuotteen on täytettävä riippumatta valmistuspaikasta. 

Nanson trikoo- ja kangastuotteet valmistetaan pääosin Turkissa ja Portugalissa. Neuleet ja takit tulevat pääosin Kiinasta ja kangashuivit Intiasta. 

Nanson tavarantoimittajat

Olemme Nansolla sitoutuneita läpinäkyvyyteen, siksi julkaisemmekin vuosittain listauksen tavarantoimittajistamme. Oheisesta linkistä pääset tutkimaan sekä Nanso-tuotteiden suoria tavarantoimittajia että heidän alihankkijoitaan (tier 1 ja 2).

Nanson tavarantoimittajat 

Amfori BSCI:n jäsen jo vuodesta 2008 

Haluamme edistää vastuullisia tuotanto-olosuhteita tuotantoketjussamme ja olemmekin olleet yritysten sosiaalista vastuuta edistävän Amfori BSCI:n jäsen jo vuodesta 2008 alkaen. Tavarantoimittajamme ovat sitoutuneet noudattamaan Amfori BSCI:n perusperiaatteita. Tavarantoimittajia myös arvioidaan riippumattomien auditointien avulla ja heidän toimintaansa kehitetään pitkäjänteisesti. 

Periaatteenamme on, että teemme yhteistyötä vain sellaisten ns. riskimaiden tavarantoimittajien kanssa, jotka ovat jo Amfori BSCI- tai vastaavassa auditointiprosessissa tai sertifioituja tai jotka aloittavat prosessin yhteistyön alkaessa. Haluamme varmistaa, että meillä on tietoa tehtaiden työoloista ja haluamme myös sitouttaa yhteistyökumppanimme työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen. 

Kaikki Nanso Groupin tavarantoimittajat sitoutuvat Amfori BSCI:n toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct) solmiessaan yhteistyökumppanuuden meidän kanssamme. Ns. riskimaiden yhteistyökumppanit ohjataan aina Amfori BSCI-auditointiprosessiin, poikkeuksena mahdolliset pienet yksittäiset erät. Hyväksymme harkinnan mukaan myös muita sosiaalisen vastuun arviointijärjestelmiä, jos niiden kriteerit vastaavat Amfori BSCI auditoinnin kriteerejä (kuten SA8000 tai Sedex). 

Kaikki toimittajamme ovat sitoutuneita noudattamaan Amfori BSCI:n toimintaperiaatteita: 

 1. Järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus 
 2. Oikeudenmukainen korvaus työstä 
 3. Työterveys ja -turvallisuus 
 4. Nuorten työntekijöiden suojelu 
 5. Ei pakkotyötä 
 6. Eettinen liiketoiminta 
 7. Ei syrjintää 
 8. Kohtuulliset työajat 
 9. Ei lapsityövoiman käyttöä 
 10. Ei epävakaita työsuhteita 
 11. Ympäristönsuojelu 

  Lisätietoa Amfori BSCI:stä: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci