Tavoitteena hiillineutraalius

Nanson pyrkimyksenä on olla osa ilmastokriisin ratkaisua ja tukea Suomen hallituksen hiilineutraalisuustavoitetta. Liityimme STJM:n Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumukseen keväällä 2023. ​Sitoumus auttaa meitä hiilineutraalin toiminnan saavuttamisessa.​ 

Jaamme hiilineutraaliustavoitteen sekä oman toimintamme päästöihin (scopet 1 & 2) että koko arvoketjun päästöihin (scopet 1, 2 & 3).

TAVOITE 1: OMA TOIMINTAMME ON HIILINEUTRAALIA 2026​

Nanso Groupin oma toiminta on hiilineutraalia ​vuonna 2026 (scope 1 & 2). ​Tavoite sisältää oman toimintamme suorat päästöt (scope 1) ja ostoenergian päästöt (scope 2) .​

TAVOITE 2: KOKO ARVOKETJUMME ON HIILINEUTRAALI 2035​

Koko Nanso Groupin arvoketju on hiilineutraali vuonna 2035 (scopet 1, 2 & 3) Suomen hallituksen tavoitteiden mukaisesti. Kompensoimme ne päästöt, joita emme voi suoraan omalla toiminnallamme vähentää. ​

Työmme tulevaisuudessa

Voimme vaikuttaa päästöihin valitsemalla vastuullisempia materiaaleja, tekemällä yhteistyötä ​ympäristövastuullisesti toimivien kumppaneiden kanssa sekä kommunikoimalla hyvistä toimintatavoista. ​